Bizi Takip Edin:
SİZİ ARAYALIM
Müşteri Girişi
Hesabım

Sahte Bilim Dili Üzerine Bir İnceleme: Biyorezonans

Sahte Bilim Dili Üzerine Bir İnceleme: Biyorezonans Biyorezonans alanının savunucularından Brügemann, biyorezonans yöntemini "Biyorezonans, aşırı küçük biyoenerji dalgalarınının herhangi bir şekilde bozulma olmaksızın 'işlevlerini yerine getirebilen' endojen titreşimlerini kullanarak bedenin kendi öz dengesinde kullanılan spontane şifa enerjilerini güçlü bir şekilde uyaran yeni bir tür terapidir. Bu, biyorezonans terapisinin temel amaçlarından biridir." şeklinde tanımlar. Biyorezonansın sözlük tanımı ise "1917 yılında 'hastaların kendi titreşimlerini' kullanan Franz Morrell'in ortaya attığı; bir aygıt (Mora aygıtı, Bicom) ile hastanın biyofiziksel titreşimlerinin (frekanslarının) kaydedilmesi ve ardından ikinci bir elektrod yardımıyla bedene geri verilmesi amaçlayan yöntem." şeklindedir. Biyorezonans araştırmalarında elektromanyetik dalgaların birkaç farklı türü bulunan sofistike elektronik aygıtlarla ölçülebileceği (yöntemin tanı boyutu), ve şayet ölçümler normal aralıkta değilse normal aralığa çekilebileceği (yöntemin tedavi boyutu) öne sürülmektedir. Biyorezonans, MORA terapi ve ölçümlerde sık sık kullanılan aygıtın ismi (BICOM) ile de anılmaktadır. Bu makalede kapsamlı veya sistematik bir genel bakış sunulmamakta; biyorezonans literatüründen seçme alıntıların analizi amaçlanmaktadır. Bu alıntılar, örnek niteliğindedir ve daha genel çıkarımların yapılabileceği bir zeminin hazırlanması için kullanılmıştır. Bağlam dışı alıntı yapmaktan kaçınmak amacıyla araştırmacılar, alıntıları bağlı bulunduğu paragrafla beraber almış, ana metin üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapmamıştır. Biyofiziksel kontrol süreçleri, biyokimyasal süreçlerin üzerindedir. Atomik süreçlerin kimyasal bileşikler doğurmasına benzer şekilde son derece küçük boyutta gerçekleşen biyoiletişim de biyokimyasal süreçlerin gerçekleşmesine neden olur. Kontrol sinyalleri elektromanyetik bir niteliğe sahiptir. Bu da bu sinyallerin örneğin kablolar aracılığıyla iletilebilmesini ve üst düzey elektronik araçlar kullanılarak terapi sinyallerine dönüştürülebilmesini mümkün kılar. Amaç, sinyalleri patolojik unsurlardan arındırmaktır. Yazar, burada en başta oldukça karmaşık ve bilimsel görünen teknik bir dil kullanmaktadır. Ancak ikinci bir okumadan sonra sözcüklerin ifade ettiklerinden daha fazlasını gizlediğini görmek kaçınılmazdır; kullanılan bilimsel dil, argümanın herhangi bir mantığa dayanmadığını gizlemektedir. Bu sahte-bilimsel cila temizlendikten sonra argümanda "yaşayan sistemlerin elektromagnetik fenomenler sergilediğini, temel aldıkları elektromagnetik enerjilerin bizi hasta edebildiğini, bu enerjilerin bir elektronik aygıta aktarılarak değiştirilebileceğini ve zarar vermeyecek hale getirilebileceğini" öne sürüldüğü görülür. Pediatride BICOM aygıtının asıl MORA-terapiye kıyasla önemli bir avantajı, osilasyonu düşürme olasılığıdır. Bu da tedavi sırasında çocukların reaksiyon paternleriyle daha yüksek uyum göstererek daha iyi sonuçlar doğurur. Bu paragrafta esas olarak BICOM aygıtının bir tür elektromanyetik dalganın frekansı veya amplitüdünü değiştirebileceği öne sürülmekte; bunun da çocukların reaksiyon eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda tercih edilebilecek etkili bir yöntem olduğu ifade edilmektedir. Biyorezonans Terapisinin etkililiği farklı şekillerde cevaplanması gereken bir sorudur. BR, ilk olarak bilgi düzeyinde, yani organizmanın aşırı küçük biyosibernetik regülasyon düzeyinde etkisini göstermektedir. Bu, aynı zamanda zaman faktörü ve fonksiyonel açıları da içerir ve bu şekilde bedenin materyal-biyokimyasal alanını etkiler. BRT, etkililik ölçütünde diğer terapi prosedürlerine kıyasla çok daha yüksek olmasına karşın fiziksel düzeyde kalmakta ve ruhsal alana ulaşamamaktadır. Öyle görünüyor ki, hastayı hastalıklarından arındırmak, hastanın tavır ve davranışlarında, genel refahında bir iyileşmeye ve değişime de sebep olmaktadır. Bu akıl almaz paragrafı da anlamak kolay değildir. Yazar, eğer doğru anlaşılıyorsa BR'nin organizma içindeki bilgi akışına müdahale ettiğini öne sürmektedir. Yazara göre ilgili süreç, zamana bağlıdır ve bu nedenle fonksiyonu, fiziksel ve biyokimyasal özellikleri etkilemekte ve diğer tedavi yöntemlerine kıyasla daha etkili olup ruhani küremizi bozmamaktadır. BR ile bir hastalık tedavi edilirken aynı zamanda davranış, tavır ve genel refah yönünde de değişiklikler meydana gelmektedir. MORA terapi, hastanın kendi titreşimlerinin elektromanyetik spektrumun geniş bir aralığında kullanıldığı bir otoizoterapidir. Açıkçası, (Albert Einstein ve diğerlerinin de öngördüğü gibi) bizlerin iki gizli parametreli altı boyutlu kozmosta hiperdalgalarımız bulunmaktadır. Fiziksel düzlemin yanında altı varlık düzlemi daha vardır ve Sheldrake ve Burkhard Heim'e göre MORA terapisi, işlevini M-alanı olarak da adlandırılan biyolojik düzlemde çalışmaktadır. Bu paragrafta ise MORA terapisinin bedenin özkaynaklarını (geniş bir elektromanyetik dalga aralığını) kullanan bir öztedavi olduğu öne sürülmektedir. Bu dalgalar 6 boyutta bulunan hiperdalgalardır ve varlıkları zaten Einstein tarafından öngörülmüştür. Paragrafta altı (veya yedi?) varlık düzleminin halihazırda keşfedildiği; MORA terapisinin de bu düzlemlerden birinde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Yazar, maksimum kütle ve kütlesizlik arasındaki dünyaya genel bir tıbbi anlayış sunmakta ve bu anlayışı öznellik/nesnellik kavram çiftiyle tamamlamaktadır. Bu dünya anlayışında diğer prosedürlere ek olarak biyoelektronik fonksiyon tanılamanın üç test prosedürü sunulmakta ve diğer kavramlarla birleştirilmektedir. Dolayısıyla, holistik tıp bağlamında her tıbbi prosedürün yararlı bir endikasyonu vardır; zira her prosedürün farklı hedefleri vardır. Prosedürlerin tek taraflı değerlendirmesinde insana gereken önem verilmez. Bu dil kullanımının etkileri nelerdir? Bu sorunun cevaplanması için öncelikle bu cilalı sahte bilim dilinin özellikle tamamlayıcı ve alternatif tıp alanında haddinden fazla kullanıldığının ve birçok insanı yanlış yollara sokma potansiyeline sahip olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bir insanın tıp alanında yanlış bir yola sapması, ciddi risk alması demektir. Dolayısıyla bu dil kullanımının, yani cilalı sahte bilim dilinin, kamu sağlığına zarar verdiğinin kabul edilmesi gerekir. Bu makalede biyorezonans veya tamamlayıcı/alternatif tıp alanına yönelik sistematik bir dilbilimsel analiz sunulmamaktadır. Dolayısıyla bu makaleye dayanarak yapılacak genelleme ve değerlendirmelerde dikkatli olunmalıdır. #Biyorezonans #SahteBilim #AlternatifTıp #HolistikTıp #ElektromanyetikDalgalar

Kategoriler

Online Abonelik

Faturalı, 20 Mbps Download 10mbit Upload Hiçbir Kota Yok, Sürpriz Fatura Yok

12 MBPS PAKET

Faturalı, 20 Mbps Download 10mbit Upload Hiçbir Kota Yok, Sürpriz Fatura Yok

20 MBPS PAKET

Faturalı, 20 Mbps Download 10mbit Upload Hiçbir Kota Yok, Sürpriz Fatura Yok

100 MBPS FİBER

Faturalı, 20 Mbps Download 10mbit Upload Hiçbir Kota Yok, Sürpriz Fatura Yok

İnternet Hız Testi

İnternetinizin hızını en hızlı şekilde ölçmek için hız testi aracımızı kullanabilirsiniz.

Hız Testi Yap

Alt Yapı Sorgula

İnternet alt yapınızı sorgulayarak hangi paketlerimizden yararlanabileceğinizi hemen örnekmek için tıklayın.

Alt Yapı Sorgula
Whatsapp Bilgi Hattı
WhatsApp